La satira elettorale

Dal “Cocciuledu” a “Come prima”

di Domenico Caruso

Nell’imminenza di ogni competizione elettorale, ci si è valsi della satira per fare consapevoli i cittadini dei problemi più urgenti che affliggono la società. Fin dal 1948, il Fronte Democratico Popolare di Taurianova, per esortare a non farsi abbindolare nelle elezioni del 18 aprile, creava ‘U cocciuledu:

Genti di ‘stu paisi / chi ‘ndaviti votari / seguìti attentamenti / ‘sta lotta elettorali. // Lu mundu è ‘nu risvegliu / pe’ ‘sta votazioni, / d’ogni puntuni gridanu: / faciti attenzioni! // Inta la piazza Italia / cu’ ‘nu grandi trumbuni / mu votamu ‘ndi chiamanu / ‘sta para ‘i pappacuni. // ‘Nto menzu di la chiazza / ‘ndi strona n’atra vuci / chi notti e ghiornu grida: / votati pe’ la cruci! // Pecchì tuttu ‘stu chiassu, / pecchì tantu baccanu, / forsi simu marvizzi / chi ghiamu a lu richiamu? // A tutta chista genti/ chi faci ‘stu ribbedu, / lu Fronti Populari / ‘nci canta “u cocciuledu”. // Non votati pe’ Russi / gridava n’abatissa, / abbrùscianu li prèviti, / non dinnu cchjù la Missa! // Se diciti ‘sti cosi, / sorella è gran peccatu, / cu’ la bandera russa / Gesù è risuscitatu. // Lu stessu lu dui giugnu / cacciàstivu ditteri: / se vinci la Repubbrica / vi pìgghjanu i mugghjeri. // La Repubbrica vinni / e non fu meravigghia, / nudu si lamentau / ca ‘nci mancau la fìgghja. // E ancora st’atra cosa / pemmu ‘ngannati a tanti, / in giru pe’ paisi / giriàti li Santi. // Maria di Siminara / fusti portata in giru, / perdunanci li torti, / la testa la perdiru. // Prega pe’ li to’ figghi / chi a ttia preganu sulu, / pecchì sunnu ridotti / cu’ li pezzi a lu culu. // Sunnu disoccupati / e scarza è la jornata / e pe’ campari accàttanu / la misera pizzata. // Mu provanu la carni, / armenu danci aiutu, / ca sulu canusciru / lu baccalà ‘mpurrutu. // Simu tutti a la scaza, / ‘ndi mancanu i quattrini, / s’arràncianu ‘sti fimmani / cu’ zzòcculi e tappini. // E ora pe’ lu votu / gridanu i paladini / e nui stamu ‘nt’e stadi / peju di l’abissini. // ‘Ndi ‘nu catoiu bruttu, / peju di ‘na latrina, / pretendinu l’affittu / comu ‘na palazzina. // Spaziu dà non c’esti / mancu mu vi girati, / quasi dorminu ‘nsemi / li soru cu’ li frati. // Ma tutti vonnu ‘u votu, / ‘sti quattru barvacani, / nudu però ‘ndi porta / ‘nu tòzzulu di pani. // Fannu li pecuredi, / fannu l’omani boni, / mentri di casi e terri / sfràttanu li culoni. // O mammi di famigghia, / vògghiu mu mi diciti / di tutta chista genti / quali assistenza aviti. // Se ‘nta li nostri casi / malata è ‘na perzuna, / li visiti si paganu / tricentu liri l’una. // E dicasi di morti / Gesù mu ‘nd’alluntana, / se prima no’ pagati / non sona la campana. // Ma se simu d’accordu / chistu è lu mumentu / mu mandamu li nostri / supra lu Parlamentu // pemmu ‘ndi ponnu dari / ‘nu pocu di lavoru, / mu potimu campari / cu’ ‘nu certu decoru. // Pecchì simu moderni, / non è cchiù tempu anticu, / puru se don Abbondiu / passìa cu’ do’ Rodricu. // Fimmani, sugnu certu / ca se voliti vui, / comu Cittanova / vincimu quattru a dui. // E a tutta chista genti, / ‘sti ‘gnuri pappacuni, / dassatili mu ragghianu / arretu a lu trumbuni. // ‘Nta chista grandi causa, / populu italianu, / nui ‘ndavimu pe’ sìmbulu / ‘nu vecchiu viteranu. // Jè Peppi Garibaldi, / chi ‘na stella accumpagna, / chi puru lu proteggi / Maria di la Muntagna. // E ora ‘stu cunsigghiu / pigghiàti se vi pari, / votamu tutti ‘nsemi / p’’o Fronti Popolari. // Votandu chista lista / a tutti ‘sti ‘ncivili / li mandamu a strafuttari / lu dicedottu Aprili.

Ed ora, riporto integralmente e senza alcun commento quanto da me pubblicato sulla prima pagina di Questacittà di Taurianova (anno VIII n. 48 - Gennaio/ Febbraio 1993) in occasione del 28 marzo, data di rinnovo del Consiglio comunale di Taurianova, dopo il lungo periodo di commissariamento.

Inter nos - Come prima: Passa il tempo e nulla cambia / nella nostra cittadina: / dappertutto è una rovina / che descrivere non so. / Professore, tocchi il DO! // Strade, vero colabrodo/ di veicoli intasate: / sia d’inverno che d’estate / il pericolo poi c’è. / Professore, tocchi il RE! // Spazzatura a non finire / popolata di bestiacce, / pietre, fango, tante erbacce / che fan male notte e dì. / Professore, tocchi il MI! // Ma balzelli ben salati / poi ci tocca di pagare, / nulla vale protestare, / si rimane sempre là! / Professore, tocchi il FA! // Scarsa luce per le strade / veramente ha San Martino: / se permetti un momentino / la protesta adesso fo’... / Professore, tocchi il SOL! // Cari amici in alto loco, / non dormite tanto sodo, / forse è questo il giusto modo / per un buon amministrar? / Professore, tocchi il LA! // Le stradelle comunali / ostruite son di spine, / è una storia senza fine / per un popolo così. / Professore, tocchi il SI! // Se t’ammali e in ospedale / per sventura vai a finire, / come un cane puoi guaire, / questo no, poi no, poi no... / Professore, tocchi il DO! // Chi ci segue avrà capito / che abbiam voglia di scherzare, / ma siam pronti a rimboccare / pur le maniche perché... / Professore, tocchi il RE! // Se spazziamo il davanzale / e il cortile a noi vicino, / il paese più carino / si presenta lì per lì. / Professore, tocchi il MI! // Un lavoro regolare / per i giovani ci vuole, / solo fatti non parole / chiede questa società. / Professore, tocchi il FA! // Per l’anziano cittadino / che l’impegno ha prodigato, / un riposo meritato / senza indugio ormai ci vuol! / Professore, tocchi il SOL! // Quanta vile ipocrisia / ha la gente in malafede, / che non sente che non vede / dove sta la verità! / Professore, tocchi il LA! // Difendiamo il giusto e il vero / dalle righe del giornale, / abituarci non fa male / a procedere così! / Professore, tocchi il SI! // (DOMCAR).

Domenico Caruso - S. Martino di Taurianova (Reggio Cal.)

1 Comment

  1. <strong>Buon natale</strong><br />Buon Natale e Tanti Auguri a tutti in tutte le lingue http://www.divertirsi-online.com/natale.html

Lascia un commento