U LAVURU RI CRIATURI.

LAVURARI PI N'OMU ESTI NA COSA BONA
E SI L'OMU TRAVAGGHIA 'MBIVI, MANGIA E SONA
MA SI A FATICARI SUNNU I FIGGHIOLI CCHIU' NNUCENTI
C'HANN'AGGHIRI A SCOLA SENZA PINSARI A NENTI
ALLURA ACCA' SI TRATTA D'INFAMITA' PISANTI.
E SI C'ERA CACCHIRUNU CHI S'INTERESSAVA MI FACI FINIRI STA SCHIFEZZA
STI FIGGHIOLEDDI, FINALMENTI, I STU MUNDU NON AIVUNU ABBIRIRI CCHIU' LA FEZZA.
E VUI, PICCIRIDDI CARI, CA MURTADELLA NA VULITI CCHIU' MANGIARI,
PRIMA MI BRAMATI CU LI VOSTRI MATRI FERMATIVI NU POCU A RAGIUNARI
CHI CHIDDU CHI VUI OGGI NON GRADITI
E' SEMPRI BONU PI DDI CRIATURI CHI MORUNU DI FAMI, DI LAVURU E PURU I SITI.

P.S. Un pensiero in difesa dei diritti dei bambini e contro il lavoro minorile.

[GARD]

Nessun commento ancora

Lascia un commento